หน้าแรก > แจ้งเรื่องร้องเรียน
 
แจ้งเรื่องร้องเรียน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบประจำหน่วยงาน ได้เปิดให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนสามารถร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบทางราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยขอให้ท่านกรอก ข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างซึ่งหนังสือร้องเรียนทุกฉบับจะได้รับการพิจารณา และดำเนินการตรวจสอบโดย ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประจำหน่วยงาน*  แสดงข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่
 
*
*
*
 
Enter security code:
 Security code
 
 * * * ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ E-mail จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับหรือไม่ต้องการเปิดเผย ก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าว
ดำเนินการโดย  หน่วยการรับเรื่องร้องเรียน* * * หากต้องการติดต่อหรือสอบถามอย่างเร่งด่วน กรุณาโทรศัพท์สอบถามที่ กองกลาง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม โทร. 0 2222 9369

 
สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0 2222 9369 
สถิติผู้เข้าชม