รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนโยบายและแผนกลาโหม ครบรอบปีที่ ๓๗ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
เมื่อ ๕ พ.ย.๖๓ ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0 2222 9369 
สถิติผู้เข้าชม