ผู้ช่วยฑูตทหารสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เนื่องในโอกาสแสดงความยินดี
ในการรับตำแหน่งใหม่ และหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมทั้งสองประเทศ เมื่อ ๑๓ พ.ย.๖๓ ในศาลาว่าการกลาโหม
1 2 3 
สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0 2222 9369 
สถิติผู้เข้าชม