PONGSAWAT-(3).jpg

พลเอก พงษ์สวัสดิ์  พรรณจิตต์

ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย
และแผนกลาโหม
 

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0 2222 9369 
สถิติผู้เข้าชม